Đoạn Tuyệt Kiểu Rome

Đoạn Tuyệt Kiểu Rome

Đoạn Tuyệt Kiểu Rome Review Rating: 7.0 out of 10 based on 4 reviews.
Tải Ebook


Vũ Đình Bình dịch

"Anh mời nàng đến dự buổi tiệc cocktail, mời lần cuối cùng.

Nàng không biết điều đó. Nàng không biết rằng giống như Blandine, nàng sắp bị anh đẩy ra cho bầy sư tử - đó là đám bạn bè anh..."

5 Chương mới cập nhật Đoạn Tuyệt Kiểu Rome

Quảng Cáo

Danh sách chương Đoạn Tuyệt Kiểu Rome

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK