Hạnh Hoa Thôn Phục Hận

Hạnh Hoa Thôn Phục Hận

Hạnh Hoa Thôn Phục Hận Review Rating: 8.0 out of 10 based on 3 reviews.
Tải Ebook


Quân Hán tràn sang
Bạo tàn gieo rắc
Ðất nước điêu tàn
Sinh linh ta thán
Ta khóc mình ta
Máu lệ chan hòa

Ðời Kiến Ðức, Hán triều phái Phục Ba tướng quân đem mười vạn quân chia làm ba đạo ồ ạt kéo sang đô hộ đất Việt. Dân tình khốn khổ, người người ai oán. Có nhiều bậc anh hào không cam lòng bị đô hộ nên đã cùng nhau đứng lên và đã làm nên những sự tích oai hùng khiến đời sau ca tụng. 

Vũ Anh Kiệt sau 5 năm bị đày đọa mò trai ở Nam Hải, chàng vượt ngục trở về Hạnh Hoa Thôn, quyết lòng phục quốc.

Chu Ngân Ngọc tập hợp các góa phụ của các chiến sĩ yêu nước, lập thanh lầu, bán thân cho giặc mục đích là từ đó trả thù dân tộc. 

Những con người chân thật, chất phác, chịu hy sinh tất cả vì nước non. Họ được gì?

Quảng Cáo

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK