Hoàng Tộc Đại Chu

Hoàng Tộc Đại Chu

Hoàng Tộc Đại Chu Review Rating: 7.0 out of 10 based on 119 reviews.
Tải Ebook

Hai hồn Thiên, Địa thường tại bên ngoài, chỉ có Mệnh hồn ở trong thân thể. Mệnh Hồn trụ thai, diễn hóa ra bảy phách. Sinh mệnh của mỗi người, đều bắt đầu từ Mệnh hồn trụ thai, thế nhưng sinh mệnh của Phương Vân, lại bắt đầu từ giờ khắc chung kết ấy... Hoàng tộc chân chính, không phải đến từ truyền thừa huyết thống, mà là đến từ sự cao quý của mệnh cách và linh hồn!

Danh sách chương Hoàng Tộc Đại Chu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK