Tên Em Là Bệnh Của Anh!

Tên Em Là Bệnh Của Anh!

Tên Em Là Bệnh Của Anh! Review Rating: 9.2 out of 10 based on 85 reviews.
Tải Ebook


Dịch: Losedow
Biên dịch: Airin
Tổng Cộng: 54 Chương

Anh là một tài tử trong giới hội hoạ nhưng lại bị bệnh tật quấn thân, sống, chỉ để cho người nhà bớt một phần lo lắng.

Cô là một người vợ bị một người phụ nữ khác chen ra khỏi gia đình, con trai là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của cô.

Họ là hàng xóm, lại là người dưng.

Người dưng gặp nhau.

Khi đó, chỉ nói tình đời bạc bẽo.

Thì ra, bách bệnh đều chữa được, chỉ có chính mình là không chữa được.

5 Chương mới cập nhật Tên Em Là Bệnh Của Anh!

Quảng Cáo

Danh sách chương Tên Em Là Bệnh Của Anh!

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK