Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh

Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh

Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh Review Rating: 7.0 out of 10 based on 3 reviews.
Tải Ebook

Bộ truyện này có nhắc đến một nhân vật "trùm của trùm", sư tổ Tự Tại Môn, Vi Thanh Thanh Thanh.

Dưới đây là trích một đoạn viết về ông của trang facebook Ôn Thụy An Chi Truyện :


  • Tên nghe rất vang : Vi TTThhhaaannnnhhhhhhhhhhhh....... 3 chữ Thanh đại diện 3 ba người con gái quan trọng trong của đời của... cha y. Cũng là 3 loại tình cảm trạng thái khác nhau của thương yêu. Haizzz


  • Xuất thân : thế hệ thứ 7 của Trảm Kính Đường.


  • Chiến Tích : Nhất kiếm phá Cô Hàn - đơn đao phục U Linh - nhất dạ hạ Đa Lão - nhất chiến truy Hoắc Động - Thiên Nhất phá Nhất Lưu .... và còn nữa....


  • Võ công : Hận quyền - sầu chưởng - ái cực quyền - cừu cực chưởng -ái hận thần công - thiên nhất đao kiếm..... 
    và còn nữa .....


  • Vũ khí : kỳ binh đao kiếm .... Có thể là khởi nguồn của Vãn Lưu. Khác với Vãn Lưu ở chỗ nếu như Tương Tư trong chuôi (hay làm chuôi) Tiêu hồn thì kỳ binh này là dạng 1 thân 2 đầu, rút trên là kiếm, rút dưới là đao.


  • Tích cách : Tiểu Thạch gần như là bản sao hoàn hảo tính cách của Vi Tam Thanh . Thạch hơi kém chút so với sư tổ là họ Vi " cực đoan " hơn.


  • Vị trí đảm nhận : ngồi ghế cao nhất trên bàn thờ Tự Tại Môn.


  • Hậu nhân - truyền nhân : Vi Liên Hoa, đám Diệp - Hứa - Gia Cát - Nguyên và lâu la của 4 người này... Họ hàng xa Phương Ứng Kháng


BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK