Thiên Tài Ma Pháp Sư

Thiên Tài Ma Pháp Sư

Thiên Tài Ma Pháp Sư Review Rating: 7.8 out of 10 based on 23 reviews.

Nàng: Nguyễn Linh Chi là một sát thủ đứng đầu thế giới biệt danh là Lisa. Chưa bao giờ thất thủ độ hoàn thành nhiệm vụ là 100%. Nhưng vì bạn bè phản bội mà tử vong.

Nàng: Dạ Nhược Lưu Ly là tiểu thư của Dạ phủ nổi tiếng phế vật không tu luyện ma pháp, đấu sĩ. 

Hắn là Hỏa Như Phong thiên tài của Hỏa gia là con cưng của trời đất nhưng từ khi gặp nàng thì sinh ra một lòng muốn bảo hộ nàng.

Ma pháp: pháp sĩ, pháp sư, ma pháp sư, đại ma pháp sư,  pháp thánh, thánh vương, thánh tôn, thánh đế, thánh thần. Mỗi cấp chia thành 10 sao.

Đấu sĩ: đấu sĩ, đấu sư, đại đấu sư,thánh sư, vương sư, hoàng sư, đế sư, thần sư.

Trên đại lục còn rất nhiều nghề nghiệp như: Luyện dược sư, luyện khí sư, thuần thú sư, độc sư.

Cấp 1 đến cấp 3 là sơ cấp, từ cấp 4 đến cấp 6 là trung cấp, từ cấp 7 đến cấp 9 là cao cấp, cấp 10 là thần cấp.

5 Chương mới cập nhật Thiên Tài Ma Pháp Sư

Quảng Cáo

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK