Vạn Cổ Tinh Không

Vạn Cổ Tinh Không

Vạn Cổ Tinh Không Review Rating: 10.0 out of 10 based on 3 reviews.

Bạn đang đọc truyện Vạn Cổ Tinh Không của tác giả Lạc Lạc Tà Thiên. Thiên Đạo do ai chấp chưởng? Cả Hồng Mông này do người nào nắm?

Ta từ một kẻ yếu đuối bước lên đỉnh cao, cái gì thiên tư định sẵn? Vận khí đầy thân? Đối với ta chỉ bằng một quả rắm thoáng qua.

Thứ ta muốn đoạt lấy, chính là cả thiên địa Vĩnh Hằng, bàn tay ta nhỏ, nhưng thực lực ta lớn!

Quảng Cáo

Danh sách chương Vạn Cổ Tinh Không

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK