Cửa Ngày Càng Nhỏ

Cửa Ngày Càng Nhỏ

Cửa Ngày Càng Nhỏ Review Rating: 8.8 out of 10 based on 14 reviews.

Truyện Cửa Ngày Càng Nhỏ của tác giả Tây Tây Đặc kể về Lục Thận trở thành người xuyên nhanh, làm nhiệm vụ của hệ thống 222, giúp người khác sửa lại vận mệnh thê thảm đã xảy ra.

Sau đó, Lục Thận được mở một cánh cửa riêng, có thể thoải mái du ngoạn trong đó.

Cho đến một hôm, hắn cảm nhận được rõ ràng cánh cửa kia thế mà mỗi lúc một nhỏ đi, càng cảm nhận sâu sắc ác ý của thế giới với mình.

Quảng Cáo

Danh sách chương Cửa Ngày Càng Nhỏ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK