Đại Luyện Võng Du

Đại Luyện Võng Du

Đại Luyện Võng Du Review Rating: 8.0 out of 10 based on 3 reviews.

Đại luyện(*) tốt đất hoang!

(*) Đại luyện: là người giúp người khác thăng cấp trong các trò chơi trực tuyến có tính phí. Bằng cách chơi hộ người khác, bên thứ ba giúp người chơi cải thiện khả năng hoặc thuộc tính của nhận vật trong game.

“Đại luyện võng du” là câu chuyện về học trưởng tình cờ gặp đúng người “đại luyện” là học muội ngày xưa, và rồi câu chuyện bắt đầu.

5 Chương mới cập nhật Đại Luyện Võng Du

Quảng Cáo

Danh sách chương Đại Luyện Võng Du

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK