Hào Môn Nhất Kiếm

Hào Môn Nhất Kiếm

Hào Môn Nhất Kiếm Review Rating: 6.2 out of 10 based on 6 reviews.
Tải Ebook

Võ lâm thời bấy giờ hắc ám tựa như một khu rừng về đêm, phàm là kẻ võ lâm võ công cao cường thì mười người hết tám chín người là kẻ tà ác bá đạo.

Đây là thời mạc pháp, đạo tiêu ma chưởng, họa kiếp reo rắc khắp nơi, quần tà tung hoành ngang dọc.... Liệu chỉ với sức một người có thể gây nên sóng gió gì chăng?

Quảng Cáo

Danh sách chương Hào Môn Nhất Kiếm

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK