Kiếm Châu Duyên

Kiếm Châu Duyên

Kiếm Châu Duyên Review Rating: 5.5 out of 10 based on 2 reviews.
Tải Ebook


“Trời đất dọc ngang ba tắc kiếm.


Nợ duyên dan díu một vòng châu.


Bể trần sóng ác sôi muôn trượng.


Ai mãnh buồm từ tế độ nhau.


Động Lưu xuân cách ngàn dâu.


Con người nghĩa hiệp hỏi đâu bây giờ.


Đời còn những lúc gió mưa,


Gươm hùng sẵn liếc còn chờ đợi ai…”


Quảng Cáo

Danh sách chương Kiếm Châu Duyên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK