Nhan Độ Thủy Nhu Tinh

Nhan Độ Thủy Nhu Tinh

Nhan Độ Thủy Nhu Tinh Review Rating: 9.0 out of 10 based on 11 reviews.
Tải Ebook


Thể loại: chữa thương văn, ôn nhu công, thụ là sát thủ + danh kỹ, HE
Edit: Ảo Vũ

Thu Nguyệt các này thật không hổ là đệ nhất thanh lâu ở Dương Châu.

Nghe đồn Dung nhi cô nương treo biển hành nghề đã là nghiêng nước nghiêng thành,

Không nghĩ tới sát thủ áo đen liền tại trên nóc nhà đi tới đi lui cũng có dung nhan tuyệt sắc!

Đột nhiên, so với các cô nương nhiệt tình,

Đan Nhược Thủy hứng thú chính là khí xơ xác tiêu điều ẩn ở trong son phấn,

Ở nhìn thấy Dung nhi cô nương cao ngạo lãnh diễm,

Hắn —— người ta gọi là Thiên Cơ nhất thần toán —— lần đầu tiên trong đời tính sai. . . . . .

Đồng dạng xinh đẹp tuyệt sắc, đồng dạng khí chất cô lãnh,

Cũng là giới tính hoàn toàn bất đồng!

Này. . . . . . Chỉ có thể nói Dung nhi cô nương cùng sát thủ Nhạn là luyên sinh huynh muội sao?

Dung nhi mỹ làm hắn kinh diễm, Nhạn lãnh ngạo sâu sắc rung chuyển tâm linh của hắn.

A. . . . . . Xem ra chân chính có vấn đề không phải là Thu Nguyệt các, mà là chính hắn,

Hắn —— dĩ nhiên động tâm với một gã nam tử. . . . . .

Quảng Cáo

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK