Thành Trì Tận Thế

Thành Trì Tận Thế

Thành Trì Tận Thế Review Rating: 8.0 out of 10 based on 24 reviews.


Dịch giả: Gantz

Khi tận thế cuốn tới, hoạt thi giống như thủy triều vọt tới, toàn bộ thế giới trong vòng một đêm trở thành nhân gian Địa ngục!

Ở chỗ này, nếu như không có quyết tâm quyết tử thì sẽ không có khả năng sống tiếp!

Đây là thuộc về tận thế thế giớ, càng là tận thế thuộc về ta và ngươi! Cho nên ta hận nơi này là Địa ngục! Nhưng ta cũng yêu vì nó là Thiên Đường...

Danh sách chương Thành Trì Tận Thế

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK