Vi Sư Phụ

Vi Sư Phụ

Vi Sư Phụ Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.


Thể lạoi: Không gian tuỳ thân, tiên hiệp tu tiên, sư đồ
Nhân vật chính: Tang Lạc, Phó Thanh Viễn

Văn án

Sư phụ, không chỉ là cha, còn là mẹ, thậm chí làm chồng, sau này còn làm cả cháu…

——————

Vô tình xuyên không đến thế giới tu chân, bản thân cũng bước lên con đường tu luyện.

Phải cố gắng khiến mình trở nên ưu tú, xinh đẹp, quản gia nội trợ (hình như hơi sai), sau đó là dạy dỗ sư phụ thành công, cuối cùng được sư phụ (ép sư phụ) cưới về nhà.

Không sai đâu, đây là áng văn sư đồ, không gian tu tiên nhưng chủ yếu là ngôn tình, (trước khi truyện hoàn toàn văn tôi không dám bảo đảm sẽ biết ra những gì)

Một câu ngắn gọn: Không gian tùy thân tu tiên, áng văn sư đồ.

Lập ý: Lập ý chờ bổ sung sau.

5 Chương mới cập nhật Vi Sư Phụ

Quảng Cáo

Danh sách chương Vi Sư Phụ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK