Xuyên Qua Trở Thành Tiểu Bà Bà

Xuyên Qua Trở Thành Tiểu Bà Bà

Xuyên Qua Trở Thành Tiểu Bà Bà Review Rating: 6.6 out of 10 based on 15 reviews.


Thể Loại: Xuyên qua thời không, chủng điền văn , trạch đấu …
Editor: Vivicanchi 
Beta: Lăng Lam Ca

Chỉ Lam xuyên qua trở thành thứ nữ của vương phủ

Gả làm vợ một tướng quân sắp phải xuất chinh

Nàng ôm các con đợi suốt mười tám năm

Sau khi trở về tướng công nàng không chỉ mang theo một đống tiểu thiếp

Mà còn có cả bầy con của tiểu thiếp sắp đến tuổi gả chồng

Nhưng mà sợ gì, người khác xuyên qua thành con dâu

Nàng được làm mẹ chồng, còn sợ gì!

Người ta liều mình sinh tử đấu tiểu thiếp thì có chồng giúp đỡ

Còn nàng còn có con dâu giúp một tay rồi!

Nhân vật chính:  Cơ Chỉ Lam, Trương Kinh

Phối hợp diễn: Lý Ngữ Hồng, Lục Uyển Hinh

Nhân vật khác: Thiếp, con vợ kế, nàng dâu th

Quảng Cáo

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK