Hải Đường Nương Tử

Hải Đường Nương Tử

Hải Đường Nương Tử Review Rating: 7.8 out of 10 based on 44 reviews.
Tải Ebook


Thể Loại: Cổ đại, ngọt văn,  3S, chủng điền
Độ dài: 48 chương
Converter: ~Watery~ (TTV)
Editor: Thư Kỳ

Hải Đường là mẫu thân Kim Sinh cầm cái bao tải chụp lại, mang về thôn Phúc Duyên gả cho Kim Sinh.

Tiểu thợ rèn thuần phát nhặt được nương tử như hoa như ngọc, bà mù sờ cốt cười nói, cái này gọi là ngàn dặm nhân duyên đường quanh co!

5 Chương mới cập nhật Hải Đường Nương Tử

Quảng Cáo

Danh sách chương Hải Đường Nương Tử

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK