Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện

Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện

Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện Review Rating: 7.7 out of 10 based on 42 reviews.
Tải Ebook


Editor: U Hồn Cốc Chủ

Hái hoa? Tin tưởng chuyên nghiệp, tin cậy Lưu Ly đạo tặc…

Dạ Lưu Ly ——

Chuyện xưa kể lại lúc một nữ hái hoa tặc hái nhầm phải Trấn quốc đại tướng quân kiêu ngạo, cùng danh bộ chính trực được phái tới truy bắt, Ma giáo giáo chủ Nhâm Thương Long đi tới Trung Nguyên làm việc, cùng với Bắc Thần đệ nhất gian thương Lăng Đằng Vân trong lúc đợi người, ặcc…. (xung quanh, ta có thể nói JQ sao?)

Bên trong có sấm… Đi vào cẩn thận, người gia nhập mạnh mẽ, xin mang theo trang bị phòng sấm…

Bán kèm cột thu lôi, giá cả cao thấp không giống, nhìn tuổi tác bề ngoài người mua mà định.

Nếu có cần, xin mời nhanh chóng liên hệ Lưu Ly đạo …

5 Chương mới cập nhật Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện

Danh sách chương Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK