Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu Review Rating: 7.9 out of 10 based on 18 reviews.
Tải Ebook


Thể loại: ngôn tình, ngược, diễn tiến nội tâm, HE cũng có thể là SE (tùy cảm nhận của mỗi người).
Dịch đề: Muôn ngàn sợi tuyết vấn vương
Dịch tên tác giả: 
Đêm đến nấu rượu luận anh hào
Dịch giả: Khán Nguyệt Quang

Nàng thứ gì cũng không quan tâm, chỉ cầu mong bình bình an an sống qua ngày. Bị đệ đệ bắt nạt-không sao; bị Nhị nương xem thường-không sao; Bị ép làm tú nữ-không sao; bị thổ phỉ bắt-không sao; bị cường bạo-không sao; Bị bán làm nô tỳ-không sao…; Bị giết…nàng không giết người ta thì thôi, muốn giết nàng hả, còn lâu!!!

5 Chương mới cập nhật Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Quảng Cáo

Danh sách chương Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK