Tình Yêu Khác Thường

Tình Yêu Khác Thường

Tình Yêu Khác Thường Review Rating: 6.7 out of 10 based on 27 reviews.
Tải Ebook


Thể loại: Tình yêu đô thị, hào môn thế gia, hiện đại, HE
Chuyển ngữ: Fluer, Lăng Tử Nhi và Mạc Vô Tuyết
Biên tập: Fluer

Nghe nói,

Trình tự yêu bình thường sẽ là: Nắm tay – Hôn – Ởchung với nhau, cứ lần lượt như thế.

Nhưng, nếu không phải tình yêu bình thường thì trình tự ấy sẽ bị đảo lộn.

- Cuộc gặp gỡ như là tình cờ.

Hóa ra, trùng phùng đều do anh tỉ mỉ sắp xếp.


Ở chung không phải là bắt đầu, lại càng không phải là kết thúc.

Quảng Cáo

Danh sách chương Tình Yêu Khác Thường

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK