Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy Review Rating: 8.8 out of 10 based on 4 reviews.


Thể loại: Thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên, song hướng thầm mến, ngọt, sủng, truy thê, chữa lành, cận đại, hiện thực hướng, 1v1, HE.
CP: học bá lưu manh công x học bá nhút nhát thụ, mỹ công x bình phàm thụ

Giới thiệu

Không hiểu nổi tại sao lại có người thần kinh thô như vậy.

Có ai muốn làm quen, muốn kết bạn mà bảo người ta giống chó nhà mình không cơ chứ???

Chuyện ai cũng nghĩ như đùa, thế mà lại thật sự xảy ra với cậu.

- Tớ muốn chơi với cậu. Chúng ta làm bạn được không?
- Tại sao?
- Nhìn cậu rất giống bé chó nhà tớ.
"..."
- Nhưng nó chết rồi.
"..."
- Tớ rất nhớ nó.
"..."

5 Chương mới cập nhật Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Quảng Cáo

Danh sách chương Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK