Tứ Vương

Tứ Vương

Tứ Vương Review Rating: 8.0 out of 10 based on 62 reviews.
Tải Ebook

Trên thế giới này ai lại chẳng từng nghe qua một truyền thuyết. Đã lưu truyền ngàn vạn năm chưa thay đổi, có lẽ lâu đến nỗi không còn người nào nhớ rõ truyền thuyết bắt đầu từ khi nào nữa.

Thế giới có tất cả năm đại lục hùng mạnh, trên mỗi đại lục lại có trăm nghìn quốc gia lớn nhỏ. Chỉ như thế đã khiến người khác không thể hình dung ra nơi tận cùng của thế giới rộng lớn này là ở đâu. Đã từng không dưới một lần, xuất hiện những kẻ có dã tâm thống nhất thế giới. Nhưng cho đến nay chưa kẻ nào thành công, họ vẫn chờ, chờ đến khi truyền thuyết thành hiện thực. Về người con gái của Thượng đế, mang trên mình vận mệnh quyết định số phận của năm đại lục.

Buổi sáng ngày hôm ấy, chính là sự khởi đầu cho truyền thuyết đã ngủ vùi ngàn vạn năm...

Quảng Cáo

Danh sách chương Tứ Vương

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK