Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Tiểu Túc Bảo còn nhỏ đã mất mẹ, sau khi mẹ kế hạm hại bị đánh một trận tàn nhẫn, quỳ gối trong tuyết một ngày một đêm đến hấp hối.

Lúc sắp chết Túc Bảo nghe được thanh âm có người chỉ dẫn bé gọi điện thoại cho cậu út, sau đó tám người cậu của bé chạy đến.

"Dám ngược đãi con cháu của Tô gia, nhà họ Lâm nên xóa sổ rồi..."


5 Chương mới cập nhật Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Quảng Cáo

Danh sách chương Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK