Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Ta tên Diệp Phàm, có 7 vị sư phụ vô địch!
Đại sư phụ khuynh quôc khuynh thành, thần bí như tiên!
Nhị sư phụ Chí Tôn Võ Minh, võ đạo thông thần!
Tam sư phụ, Y Thánh Qủy Cốc, y thuật cao siêu!
Tứ sư phụ Sát Thần Tu La, sát phạt thiên hạ!
Ngũ sư phụ Long Vương Điện Chủ, quyền đỉnh phong!
Lục sư phụ Chiến Thần Thiên Sách, quét ngang các nước!
Thất sư phụ Bách Hoa Chi Chủ, yêu diễm như bọ cạp!


5 Chương mới cập nhật Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Quảng Cáo

Danh sách chương Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK